Vitis vinifera L.  - Vigne, Vigne cultivée

 

Vitis vinifera - Vertrieu, octobre 2012ŠA.Roux

 

Vitis vinifera - Vertrieu, octobre 2012ŠA.Roux

 

Vitis vinifera - mai 2011ŠA.Roux

 

Vitis vinifera - Bas-Bugey, octobre 2006ŠA.Roux

 

Vitis vinifera - Bas-Bugey, octobre 2006ŠA.Roux