Sorbus torminalis (L.) Crantz - Alisier des bois, Alisier torminal, Sorbier torminal ,Aigrelier,Tormigne

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux                       Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux                       Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Mépieu, mars 2010©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Mépieu, mars 2010©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux                       Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux                       Sorbus torminalis - Crémieu, juillet 2010©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Mépieu, mars 2010©A.Roux                             Sorbus torminalis - Mépieu, mars 2010©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Crémieu, juillet 2010©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux                      Sorbus torminalis - Vénérieu, octobre 2016©A.Roux

 

Sorbus torminalis - Morestel, juin 2009©A.Roux